Declaració d'accessibilitat

Estem compromesos a fer accessible el nostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Càrrega desproporcionada: no aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 15 de febrer de 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.

  • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.

  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’adreça de l’empresa com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del febrer del 2024 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent al moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges

  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hiperenllaç

  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.